Kurserna på Mullingstorp

Det är en förmån att med så generösa resurser kunna se människor ta så stora, svåra och viktiga steg på bara en veckas tid!”

Simon Forsman, terapeut på Mullingstorp
Stenhjarta - Mullingstorp Kursgard AB, Foto Jessika Jarl